933962082 info@320cm.com

Convertim la teva empresa

en una entitat sostenible i eficient

millorant les capacitats

dels teus equips de treball

 

  • Plans de formació a mida en competències i processos
  • Anàlisis i millora de l’ambient de treball
  • Redefinició de llocs de treball
  • Acompanyament en els processos de transformació digital
  • Formació d’equips multifuncionals d’alt rendiment
  • Pla d’igualtat
  • Voluntariat corporatiu
  • Descripció de llocs de treball
  • Disseny i implementació del pla de comunicació interna

 

evolució sostenible