933962082 info@320cm.com

Entenem el desenvolupament sostenible

com una eina imprescindible

de la gestió empresarial.

Assessorem als nostres clients

en la implementació de

processos responsables i eficients

Reforç de cultura empresarial i codis de conducta

Reforç de cultura

empresarial i

codis de conducta

Vols saber més...

Medi Ambient

Vols saber més...

Control dels processos

compliance

Aliances amb

entitats socials 

i voluntariat

Vols saber més...

Generació i divulgació

de continguts RSC

Desenvolupament de l'organització

Vols saber més...

Desenvolupament

de l’organització